PHARMACISTS

Xρυσό βραβείο για τη λύση Piktocare στην κατηγορία Υπηρεσιών υποστήριξης φαρμακείων.

Στα Αριστεία Φαρμακευτικής Αγοράς 2023 διακρίθηκαν καινοτομίες και βέλτιστες πρακτικές που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της φαρμακευτικής περίθαλψης, της πρόληψης και της λειτουργίας των φαρμακείων. Η λύση Piktocare απέσπασε χρυσό βραβείο στην κατηγορία υπηρεσιών υποστήριξης φαρμακείων. 1650 φαρμακεία μαζί με την κριτική επιτροπή των Αριστείων αναγνώρισαν τη συμβολή της λύσης στην αύξηση της ικανοποίησης, εμπιστοσύνης και προτίμησης των πελατών στο φαρμακείο.

Το Piktocare αποτελεί έναν πελατοκεντρικό τρόπο παροχής οδηγιών χρήσης φαρμάκων,  τον οποίο όλο και περισσότεροι φαρμακοποιοί επιλέγουν, καθώς διαφοροποιεί και ενισχύει την επικοινωνία, σχέση και εμπειρία των πελατών τους.

Διαβάστε το δελτίο τύπου εδώ.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας για μία δωρεάν δοκιμαστική εγκατάσταση του λογισμικού και γνωρίστε τα οφέλη (216 800 3974 | contact@piktocare.com | www.piktocare.gr)

 


piktocare-kollitos

Το Piktocare ενισχύει την εμπειρία και προτίμηση των πελατών στο φαρμακείο

 

 

Πολλαπλές έρευνες επιβεβαιώνουν την αξία για τα φαρμακεία εργαλείων όπως η ολοκληρωμένη λύση οδηγιών χρήσης φαρμάκων με αυτοκόλλητες ετικέτες Piktocare.

Στοιχεία πρόσφατης πανελλαδικής έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την ευγενική χορηγία του ΣΥ.Φ.Α.Κ. , σημειώνουν σαφή προτίμηση ενός συγκεκριμένου φαρμακείου από το 72,8% των συμμετεχόντων.

Η καλή εξυπηρέτηση αποτελεί τον σημαντικότερο λόγο προτίμησης (40%), με την παροχή πληροφοριών, συμβουλών και κατανοητών οδηγιών του τρόπου λήψης φαρμάκων, να έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή.

Με την παροχή γραπτών, σύντομων, σαφών οδηγιών χρήσης, η εφαρμογή του Piktocare διαφοροποιεί και εξελίσσει την επικοινωνία, εμπειρία και σχέση των πελατών με το φαρμακείο.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου εδώ.

Πληροφορίες: 211 1069373 | contact@piktocare.com


PIK COVER

Ποια μοντέλα πρέπει να υιοθετούν τα φαρμακεία για την επικοινωνία τους με τους πελάτες;

Η επικοινωνία του φαρμακοποιού με τον πελάτη του καθορίζεται από δύο βασικούς άξονες. O πρώτος καθορίζει τον βαθμό του ελέγχου χαμηλό ή υψηλό που επιθυμεί να έχει ο φαρμακοποιός στην αναπτυσσόμενη σχέση, ενώ ο δεύτερος καθορίζει το αντίστοιχο για τον πελάτη. Έτσι διαμορφώνονται τέσσερεις τρόποι επικοινωνίας, τους οποίους ονομάζουμε μοντέλα επικοινωνίας, όπως φαίνεται στο σχήμα 1 παρακάτω.


Σχήμα 1: Τα τέσσερα μοντέλα επικοινωνίας φαρμακοποιού-πελάτη

Στο πρώτο μοντέλο επικοινωνίας της αδιαφορίας, ο φαρμακοποιός και ο πελάτης ουσιαστικά αδιαφορούν για το γεγονός της μεταξύ τους επικοινωνίας, συνήθως, επειδή δεν την θεωρούν σημαντική. Είναι η περίπτωση μιας διαδικαστικής επικοινωνίας τυπικού χαρακτήρα π.χ. η ολοκλήρωση μιας γραφειοκρατικής διαδικασίας.

Στο δεύτερο μοντέλο επικοινωνίας το πατερναλιστικό, ο φαρμακοποιός είναι αυτός που διεκδικεί τον κυρίαρχο ρόλο στη διαδικασία της επικοινωνίας, επιδιώκοντας να επιβάλει την άποψη του. Είναι οι περιπτώσεις όπου ο φαρμακοποιός καθοδηγεί τον πελάτη, θεωρώντας ότι η ειδημοσύνη και το επιστημονικό του κύρος του το επιτρέπει.

Στο τρίτο μοντέλο επικοινωνίας το καταναλωτικό, ο πελάτης ή καταναλωτής όπως συνήθως λέγεται, είναι αυτός που διεκδικεί τον κυρίαρχο ρόλο στη διαδικασία της επικοινωνίας, επιβάλλοντας την άποψη του. Είναι οι περιπτώσεις όπου ο πελάτης/καταναλωτής ζητά ένα συγκεκριμένο προϊόν από τον φαρμακοποιό και δε δέχεται τίποτε άλλο, ακόμη κι αν αυτός έχει να του προσφέρει μια καλύτερη πρόταση.

Το τέταρτο και τελευταίο μοντέλο επικοινωνίας είναι της αμοιβαιότητας. Σε αυτό και ο φαρμακοποιός και ο πελάτης/καταναλωτής διεκδικούν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της επικοινωνίας, θεωρώντας ότι αυτή θα επηρεάσει τις αποφάσεις που θα πάρουν και θέλουν να έχουν λόγο. Είναι οι περιπτώσεις όπου ο πελάτης θέλει ν’ αγοράσει ένα προϊόν από το φαρμακείο, χρειάζεται όμως την γνώμη του φαρμακοποιού για ν’ αποφασίσει.

Οι τέσσερεις αυτοί τρόποι επικοινωνίας που καθημερινά εναλλάσσονται μεταξύ του φαρμακοποιού και των πελατών του φαρμακείου, είναι ζητούμενο να αντανακλώνται και στην επικοινωνία του φαρμακείου μέσα από τις φυσικές και ψηφιακές ενέργειες (πχ. social media). Όμως μια σύντομη ματιά στην πλειοψηφία μηνυμάτων των φαρμακείων αποκαλύπτει ότι αυτά έχουν σχεδόν αποκλειστικά καταναλωτικό χαρακτήρα. Είναι προτάσεις μαρκών (brands) παραφαρμακευτικών προϊόντων, με τη μορφή εκπτώσεων, δώρων, προσφορών, ή προσκλήσεων για συμμετοχή σε διαγωνισμούς με επιβράβευση δώρα από γνωστές μάρκες.

Αυτό που απουσιάζει εμφατικά από την επικοινωνία των φαρμακείων είναι το μοντέλο της αμοιβαιότητας. Τα φαρμακεία πρέπει να προβάλουν τον συμβουλευτικό τους ρόλο απέναντι στους πελάτες τους. Να επικοινωνούν μηνύματα υποστήριξης σε ομάδες ασθενών (διαβητικούς, υπερτασικούς, κλπ.), να υπενθυμίζουν καλές πρακτικές υγιεινής διαβίωσης (άσκηση, απώλεια βάρους, κλπ.) να ενημερώνουν για προληπτικές ενέργειες σε θέματα υγείας (τακτικούς προληπτικούς ιατρικούς ελέγχους, check-up, κλπ.), ν’ αποτρέψουν ανθυγιεινές συμπεριφορές και πρακτικές όπως το κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, κλπ. Παραδείγματα τέτοιων μηνυμάτων βλέπετε στις εικόνες 1 και 2 πιο κάτω.

 

Η αποστολή όμως μηνυμάτων που ανήκουν αποκλειστικά στο καταναλωτικό μοντέλο “φθείρει” την εικόνα του «συμβούλου υγείας» που θέλει να έχει ένας φαρμακοποιός, καθώς τον εξισώνει με έναν απλό έμπορο προϊόντων υγείας.

Γι’ αυτό λοιπόν ένα φαρμακείο που σχεδιάζει να στείλει έναν αριθμό μηνυμάτων στα κανάλια επικοινωνίας, θα πρέπει να φροντίσει να εντάσσονται και στο πατερναλιστικό μοντέλο, αλλά κυρίως στο μοντέλο αμοιβαιότητας πέραν του καταναλωτικού μοντέλου. Μια ιδανική κατανομή αυτών των μηνυμάτων θα ήταν 20% πατερναλιστικό μοντέλο (ενίσχυσης της εικόνας και του κύρους του φαρμακείου τους), 50% μοντέλο αμοιβαιότητας (ενίσχυση της εικόνας του φαρμακείου ως συμβούλου σε θέματα υγείας), και 30% καταναλωτικό μοντέλο (προσφορές, εκπτώσεις, δώρα, κλπ.).

 

Συμπεράσματα - Προτάσεις

Κλείνοντας το άρθρο μας σχετικά με τα μοντέλα που θα πρέπει να υιοθετούν τα φαρμακεία για την επικοινωνία τους με τους πελάτες, πρέπει να επισημάνουμε ότι:

 • Ένα φαρμακείο στην επικοινωνία του με τους πελάτες του στο κατάστημα υιοθετεί διαδοχικά τέσσερα μοντέλα επικοινωνίας, της αδιαφορίας, το πατερναλιστικό, το καταναλωτικό και της αμοιβαιότητας.
 • Σήμερα, τα φαρμακεία στην επικοινωνία τους και στα κοινωνικά δίκτυα χρησιμοποιούν, ως επί το πλείστον, το καταναλωτικό μοντέλο, γεγονός που φθείρει την εικόνα του «συμβούλου υγείας» που επιθυμούν να έχουν.
 • Τα φαρμακεία στα μηνύματα που επικοινωνούν στους πελάτες τους, εκτός του καταναλωτικού, πρέπει να χρησιμοποιούν κυρίως αυτό της αμοιβαιότητας, και λιγότερο και το πατερναλιστικό μοντέλο επικοινωνίας, επιδιώκοντας μια κατανομή των μηνυμάτων τους 20% πατερναλιστικό μοντέλο, 50% μοντέλο αμοιβαιότητας και 30% καταναλωτικό μοντέλο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα επικοινωνίας ενός φαρμακείου και την επικοινωνία του στα κοινωνικά δίκτυα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Ανδρέα Ευαγγελάτο (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ), email: aevan@aeub.gr


piktocare article

Οι εμπειρίες των πελατών διαμορφώνουν αγοραστική συμπεριφορά προτίμησης (loyalty) σε συγκεκριμένα φαρμακεία, σύμφωνα με μελέτη του Ο.Π.Α.

 

Σημαντικά στοιχεία και πολύτιμα συμπεράσματα για την αγοραστική συμπεριφορά των πελατών στα φαρμακεία προκύπτουν από τη μελέτη με θέμα "Εμπειρία καταναλωτή και αγοραστικό ταξίδι στο φαρμακείο" που εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Επιχειρησιακής Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την ευγενική χορηγία του ΣΥ.Φ.Α.Κ.. Τα συμπεράσματα της μελέτης, επιβεβαιώνουν πως η αξιοποίηση από τα φαρμακεία εργαλείων όπως η λύση οδηγιών χρήσης φαρμάκων Piktocare, έχουν τη μεγαλύτερη συσχέτιση με τη συνεχή προτίμηση (loyalty) των πελατών στο φαρμακείο.

 

Έρευνα 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό επίπεδο, στο χρονικό διάστημα Ιούλιος – Αύγουστος 2021. Έλαβαν μέρος περίπου 1200 νοικοκυριά, απατώντας τηλεφωνικά σε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο με 38 κλειστές ερωτήσεις.

 

Στο πλαίσιό της, εξετάστηκαν τα ακόλουθα ερωτήματα:

 1. Επιδεικνύεται από τον σημερινό ασθενή-πελάτη αγοραστική συμπεριφορά προτίμησης συγκεκριμένων φαρμακείων (loyalty behavior), κι αν ναι, αυτή η συμπεριφορά προτίμησης από τι εξαρτάται;
 2. Ποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των φαρμακείων στην Ελλάδα θεωρούνται περισσότερο σημαντικές από τους ασθενείς-πελάτες και τι σημαίνει κάτι τέτοιο;
 3. Βάσει των αντιλήψεων των ασθενών-πελατών για τον ρόλο του φαρμακοποιού, ποια είναι η στρατηγική που πρέπει να χαράξουν οι φαρμακοποιοί ενόψει ενδεχόμενων αλλαγών της αγοράς εξ αιτίας των επιδράσεων της πανδημίας;

 

Η συμπεριφορά προτίμησης των πελατών

Η διερεύνηση ύπαρξης συμπεριφοράς προτίμησης (loyalty behavior) φαρμακείου στους πελάτες θεωρείται κομβική. Συμβάλλει στον προσδιορισμό επιμέρους παραμέτρων  όπως οι συνιστώσες μιας τέτοιας συμπεριφοράς και στη συνέχεια στον σχεδιασμό κατάλληλων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, τον σχεδιασμό περισσότερο ελκυστικής εμπορικής πολιτικής για τους καταναλωτές, εφαρμόζοντας και σχετικά εργαλεία όπως οι κάρτες πιστότητας πελάτη.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, αποδεικνύεται η ύπαρξή της αφού, σημειώνεται σαφής προτίμηση ενός συγκεκριμένου φαρμακείου από το 72,8% των συμμετεχόντων. Το 81% δηλώνει ότι θα το πρότεινε σε έναν φίλο του, ενώ το 80,1% θα επέλεγε το ίδιο φαρμακείο και στο μέλλον.

Ειδικότερα, η καλή εξυπηρέτηση αποτελεί τον σημαντικότερο λόγο προτίμησης (ποσοστό 40,19%), με την παροχή πληροφοριών, συμβουλών και κατανοητών οδηγιών του τρόπου λήψης φαρμάκων (π.χ. οπτικοποίηση των γραπτών οδηγιών), να έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή.

 

Παραγοντική ανάλυση προτίμησης ενός φαρμακείου

Επιχειρώντας την ομαδοποίηση των λόγων προτίμησης ενός φαρμακείου από τους ασθενείς-πελάτες του, προκύπτουν 3 βασικοί παράγοντες, με την συμβουλευτική να είναι ο παράγοντας με τη μεγαλύτερη βαρύτητα, ενώ αυτός της διευκόλυνσης τη μικρότερη.

Συσχέτιση προτίμησης και πιστότητας (loyalty)

Οι επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στο φαρμακείο από τον ίδιο πελάτη είναι βασικό ζητούμενο για τους φαρμακοποιούς. Υπάρχουν λόγοι προτίμησης που ενισχύουν την πιστότητα σε μεγαλύτερο βαθμό; Η συμβουλευτική είναι ο παράγοντας με τη μεγαλύτερη σύνδεση, ενώ αυτός της διευκόλυνσης συμβάλλει κατά τον μικρότερο βαθμό στην ενίσχυση της πιστότητας.

 

Συμπεράσματα - Προτάσεις

Η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπρεσιών οδήγησε στη σύνταξη αποτελεσματικών προτάσεων:

 • Η αγορά ενός φαρμάκου πρέπει να συνοδεύεται από λεπτομερείς εξηγήσεις του τρόπου λήψης, εφαρμογής, φύλαξης, καθώς και των προφυλάξεων που πρέπει να λαμβάνονται. Σημαντικό είναι το ζήτημα της παροχής υπηρεσιών που να συνδέονται με την ορθή χρήση του φαρμάκου.
 • Η προσήλωση και η ακρίβεια στην εφαρμογή των οδηγιών λήψης ενός φαρμάκου ενώ θεωρούνται πολύ σημαντικές αρκετές φορές, παραμελούνται. Γι’ αυτό ο φαρμακοποιός πρέπει να παρέχει φιλικούς, απλούς και αποτελεσματικούς τρόπους υπενθύμισης και διευκόλυνσης.
 • Ο ασθενή -πελάτης αξιολογεί ως πολύ σημαντική την προσωπική ενασχόληση. Σε αυτό το πλαίσιο, η διαχείριση της σχέσης θα πρέπει να γίνεται προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης προσωπικής σχέσης, επαφής και παροχής πληροφοριών & συμβουλών. Στην αποτελεσματική εφαρμογή του μπορούν να βοηθήσουν κατάλληλα συστήματα.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Ανδρέα Ευαγγελάτο (ΕΔΙΠ – ΟΠΑ), email: aevan@aeub.gr


AWARDS TEAM

Δύο βραβεία για το Piktocare στα Αριστεία Φαρμακευτικής Αγοράς 2022

Ο θεσμός των Αριστείων Φαρμακευτικής Αγοράς αναγνωρίζει, επιβραβεύει και ενθαρρύνει καινοτομίες, βέλτιστες πρακτικές, δράσεις και ενέργειες που λειτουργούν προς όφελος της φαρμακευτικής περίθαλψης, της πρόληψης και της λειτουργίας των φαρμακείων.

Στην απονομή των Αριστείων 2022, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30  Μαρτίου 2022, η φαρμακευτική κοινότητα αναγνώρισε έμπρακτα την αξία του Piktocare, απονέμοντας δύο βραβεία:

 

 • Silver στην κατηγορία "Εκπαίδευση φαρμακοποιών & επιστημονικά προγράμματα"

 

 • Gold στην κατηγορία "Καινοτόμα υπηρεσία στο φαρμακείο"

Τα φαρμακεία αναζητούν καινοτόμους τρόπους για την προαγωγή του επαγγελματικού και επιστημονικού τους ρόλου, σε επίπεδο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας. Η φαρμακευτική αγορά αναζητεί τρόπους ευρείας επικοινωνίας, αποτελεσματικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης του κοινού μέσω των φαρμακείων.

Η εφαρμογή του Piktocare αποτελεί απάντηση στις παραπάνω ανάγκες. Πέραν της ενημέρωσης, ενδυνάμωσης και συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού του φαρμακείου σε πραγματικό χρόνο, εισάγει μία καινοτόμο εμπειρία φαρμακευτικής φροντίδας για τους πελάτες του φαρμακείου. Ταυτόχρονα, ενισχύει τον ρόλο των φαρμακείων ως ένα ευρύ, άμεσο και αποτελεσματικό δίκτυο επικοινωνίας, πληροφόρησης και εκπαίδευσης των ασθενών. Το κανάλι αυτό είναι ένας ιδιαίτερα καινοτόμος τρόπος με τον οποίο οδηγίες, πληροφορίες και μηνύματα καταλήγουν από το φαρμακείο κοντά στον ασθενή.

Ως εταιρία, επιδιώκουμε την ανάδειξη της σημαντικότητας της παροχής υπηρεσιών φαρμακευτικής φροντίδας για την βιωσιμότητα και ανάπτυξη του φαρμακείου. Καλλιεργούμε μια νέα κουλτούρα για τους φαρμακοποιούς που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του φαρμακείου στο σύγχρονο, δυναμικά μεταβλητό περιβάλλον. Τέλος, ενδυναμώνουμε την πελατοκεντρική διαχείριση που έχει ως αποτέλεσμα τη μακροπρόθεσμη αφοσίωση του πελάτη στο φαρμακείο.

Η ομάδα του Piktocare ευχαριστεί τα μέλη της κριτικής επιτροπής και τα 2000 φαρμακεία που συμμετείχαν στην ψηφοφορία…


CREATING PICTOGRAMS

Ακολουθούμε τον σχεδιασμό των εικονογραμμάτων βήμα προς βήμα

Η δημιουργία ενός εικονογράμματος είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που απαιτεί έρευνα, χρόνο και ακρίβεια.

Ποια είναι όμως τα βήματα που ακολουθούνται έως την τελική αποδοχή του;

Πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την ορθή ερμηνεία των εικονογραμμάτων. Η πραγματοποίηση σημειολογικής ανάλυσης είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αποφευχθεί η παρερμηνεία τους. Καταγράφονται τα γραφιστικά στοιχεία και οι συνδυασμοί τους που αντιπροσωπεύουν με μεγαλύτερη ακρίβεια και αμεσότητα το αντικείμενο, το μήνυμα.

Για τον σχεδιασμό του εικονογράμματος, υιοθετούνται εκείνα τα στοιχεία της σημειολογικής ανάλυσης που έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Ακολουθεί "η ώρα της κρίσης"...Μια ομάδα εθελοντών καλείται να επικυρώσει το εικονόγραμμα.

Αρχικά, εξετάζεται η διαφάνεια (Guessability)  του. Ζητείται από τους συμμετέχοντες να υποθέσουν το μήνυμα, τη σημασία του εικονογράμματος.

Στη συνέχεια αφού αποκαλυφθεί το μήνυμα, αξιολογούν σε ποιον βαθμό το εικονόγραμμα το προσεγγίζει (Translucency).

Τέλος, υφίσταται τη δοκιμασία της ανάκλησης (Recall). Οι εθελοντές καλούνται να επαναφέρουν τις πληροφορίες που άντλησαν από το εικονόγραμμα λίγα λεπτά και λίγους μήνες μετά την πρώτη επαφή τους με αυτό.

Σύμφωνα με το ISO 9186, ένα εικονόγραμμα επικυρώνεται όταν το μήνυμά του γίνεται κατανοητό από τους ενδιαφερόμενους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 66%.

Εάν κάποιο από τα εικονογράμματα δε συγκεντρώσει ικανοποιητική βαθμολογία, τότε αρχίζει ένας νέος κύκλος σχεδιασμού και αξιολόγησης του, συνοπολογίζοντας τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των συμμετεχόντων.

Το τελικό προϊόν αυτής της αυστηρής διαδικασίας είναι μια εικόνα που ξεπερνά όρια, σύνορα, εμπόδια και μεταφέρει το μήνυμα από.. μάτια σε μάτια.

 

Βιβλιογραφία

Pictogram Project: Creating Pictograms - Fip Foundation


HISTORY

Τα εικονογράμματα έχουν "σχεδιάσει" τη δική τους ιστορία

 

Έχετε παρατηρήσει ότι ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς μας συνδέεται με εικονογράμματα; Μας καθοδηγούν στους δρόμους, μας δίνουν οδηγίες για τα ρούχα και τις συσκευές, την ορθή χρήση των φαρμάκων. Τα συναντούμε, σχεδόν, παντού, διευκολύνοντας την καθημερινότητα μας!

Αντίθετα με τα ιδεογράμματα που αποδίδουν ιδέες ή έννοιες, τα εικονογράμματα είναι σχεδιαστικές απεικονίσεις που μεταφέρουν/επικοινωνούν οδηγίες, περιορισμούς, μέρη, κατευθύνσεις, προειδοποιήσεις, με άμεσο, ελκυστικό και ακριβή τρόπο. Η ορθή ερμηνεία τους υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από το πλαίσιο χρήσης τους.

Πότε όμως ξεκίνησε η χρήση τους και πώς εξελίχθηκαν στο πέρασμα του χρόνου;

Τα περισσότερα συστήματα γραφής στην αρχαιότητα είχαν ως συστατικό τα εικονογράμματα. Η πρώτη εμφάνιση τους γίνεται στις σπηλιές των προϊστορικών χρόνων. Αργότερα, τα συναντούμε σε ένα γραφικό σύστημα με τη δημιουργία της σφηνοειδούς γραφής (3500 π.Χ.) και στη συνέχεια στα ιερογλυφικά (3200 π.Χ.).Τα περισσότερα συστήματα γραφής στην αρχαιότητα είχαν ως συστατικό τα εικονογράμματα. Η πρώτη εμφάνιση τους γίνεται στις σπηλιές των προϊστορικών χρόνων. Αργότερα, τα συναντούμε σε ένα γραφικό σύστημα με τη δημιουργία της σφηνοειδούς γραφής (3500 π.Χ.) και στη συνέχεια στα ιερογλυφικά (3200 π.Χ.).

Με την σταδιακή όμως επικράτηση των φωνητικών αλφαβήτων, η χρήση τους περιορίζεται μέχρι να επανέλθουν στον σύγχρονο κόσμο. Στους ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο το 1964 δημιουργήθηκαν τα πρώτα εικονογράμματα με καθημερινή χρήση. Υιοθετήκε μια γυναικεία και αντρική φιγούρα για να διαχωριστούν οι τουαλέτες.

Στο σήμερα, τα εικονογράμματα είναι μια μίξη όσων άντεξαν στους αιώνες, έχοντας υποστεί τις αναγκαίες προσαρμογές και των νέων που δημιουργούν οι γραφίστες, σχεδιάζοντας προσεκτικά κάθε γραμμή για να αποδοθεί το μήνυμα.

Τα εικονογράμματα είναι μια καθολική γλώσσα που ξεπερνά τα γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια επικοινωνίας. Για αυτό, αποτελούν ιδανική λύση όταν υπάρχει ανάγκη για εύκολη, γρήγορη και αποτελεσματική μεταφορά πληροφορίας.

 

Βιβλιογραφία

https://www.antalis.co.uk/home/what-we-do/print/news-events/latest-news/2021/01/the-language-of-pictograms.htm

https://www.jotform.com/blog/the-emergence-icons-pictograms-58839/

https://www.newworldencyclopedia.org/entry/pictogram


BLOG - AWARDS TEAM 2

Διπλή τιμητική διάκριση για το Piktocare στα Best in Pharmacy Awards 2021

 

Στην απονομή των Best in Pharmacy Awards 2021 που πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, διακρίθηκαν και βραβεύτηκαν εταιρίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους προς τα φαρμακεία.

Η λύση Piktocare απέσπασε το Gold βραβείο στην κατηγορία "Καλύτερη εκπαίδευση στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας". Με το βραβείο αυτό αναγνωρίζεται η συμβολή της λύσης στην ενίσχυση του ρόλου του φαρμακοποιού, της επικοινωνίας με τον ασθενή και της σχέσης του πελάτη με το φαρμακείο, μέσω της αξιόπιστης ροής πληροφόρησης και της δυνατότητας το μήνυμα να συνοδεύει το προϊόν από το φαρμακείο.

Στον ευρύτερο πυλώνα "Best in Sales and Training" έλαβε από την κριτική επιτροπή το Platinum βραβείο που αποτελεί την ύψιστη τιμητική διάκριση, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε ισχυρές υποψηφιότητες. Η απονομή έγινε από τον κ. Θανόπουλο, Διευθυντή Εμπορικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης του ομίλου ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.. Η διάκριση αποτελεί αναγνώριση του ρόλου του Piktocare στην ενδυνάμωση της εμπειρίας του πελάτη στο φαρμακείο και επικυρώνει τα συμπεράσματα διεθνών ερευνών αποτελεσματικότητας και ερευνών ικανοποίησης των φαρμακείων πελατών μας.

 


Best in Pharmacy Awards 2020: Συμμετοχή στην κριτική επιτροπή (Εκδήλωση)

“O ρόλος του φαρμακείου, ως κανάλι πληροφόρησης, υποστήριξης και μέριμνας, αποδεικνύεται ακόμα πιο σημαντικός στην ιδιαίτερη χρονική περίοδο που διανύουμε. Συνεπώς, η ανάδειξη και επιβράβευση δράσεων που έχουν ως σκοπό την καλύτερη ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση των φαρμακοποιών και βοηθών φαρμακείων, τους προσδίδει την πρέπουσα αναγνώριση και επιπρόσθετη αξία.  Εμείς από την πλευρά μας, επιδιώκουμε να συμβάλλουμε ενεργά στην ενδυνάμωση της επικοινωνίας με τον πελάτη και την καλλιέργεια σχέσης εμπιστοσύνης με τον φαρμακοποιό του, στην εισαγωγή καινοτόμων εμπειριών φαρμακευτικής φροντίδας για τους πελάτες των φαρμακείων – όπως η λύση Piktocare– και στην αξιόπιστη ροή πληροφόρησης από τα φαρμακεία προς τους ασθενείς…Συγχαρητήρια στους υποψηφίους και φυσικά τους νικητές της βράβευσης!’’, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Βαρσάμος, Managing Partner της GET2WORK, ως μέλος της κριτικής επιτροπής των Best in Pharmacy Awards 2020.

Η εκδήλωση Best in Pharmacy Awards, επιβράβευσε τις βέλτιστες πρακτικές των επιχειρήσεων, που βρίσκονται πίσω από την επιτυχή ανάπτυξη, παραγωγή και διακίνηση των προϊόντων του χώρου. Βραβεύτηκαν οι πιο αξιόλογες πρωτοβουλίες marketing, καινοτομίας, συσκευασίας, πωλήσεων, εκπαίδευσης, πράσινης επιχειρηματικότητας και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αντικατοπτρίζουν την ανάπτυξη και το ελπιδοφόρο μέλλον του χώρου στην Ελλάδα.

Η τελετή απονομής των βραβείων Best in Pharmacy Awards 2020 και η ανακοίνωση των TOP διακρίσεων της χρονιάς πραγματοποιήθηκαν για 3η συνεχόμενη χρονιά, την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 (Boussias Communications | Φαρμακευτικός Κόσμος).


Διάθεση της νέας έκδοσης λογισμικού της ολοκληρωμένης λύσης σήμανσης οδηγιών χρήσης φαρμάκων σε μορφή αυτοκόλλητων ετικετών (Δελτίο τύπου)

Η νέα έκδοση του συνοδευτικού λογισμικού της ολοκληρωμένης λύσης σήμανσης οδηγιών χρήσης φαρμάκων, Piktocare, είναι διαθέσιμη!

Περιλαμβάνει πάνω από 9.000 κωδικούς φαρμακευτικών σκευασμάτων, σχεδόν 40.000 επικυρωμένες αναφορές εικονογραμμάτων (ετικετών) και την επιπρόσθετη δυνατότητα ενημέρωσης του φαρμακοποιού για τις οδηγίες ορθής χρήσης του συνόλου των φαρμάκων στην ολοκλήρωση εκτέλεσης της εκάστοτε συνταγής.

Η λύση Piktocare εφαρμόζεται σήμερα από φαρμακεία σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα, Μαγνησία, Αργολίδα, κλπ.
• ενισχύοντας την επικοινωνία, αφοσίωση και εμπιστοσύνη των ασθενών με τον φαρμακοποιό τους,
• εισάγοντας καινοτόμες εμπειρίες φαρμακευτικής φροντίδας και
• προάγοντας τον επιστημονικό ρόλο του φαρμακοποιού.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου εδώ.

Πληροφορίες: 211 1069373 | contact@piktocare.com