Δύο βραβεία για το Piktocare στα Αριστεία Φαρμακευτικής Αγοράς 2022

Ο θεσμός των Αριστείων Φαρμακευτικής Αγοράς αναγνωρίζει, επιβραβεύει και ενθαρρύνει καινοτομίες, βέλτιστες πρακτικές, δράσεις και ενέργειες που λειτουργούν προς όφελος της φαρμακευτικής περίθαλψης, της πρόληψης και της λειτουργίας των φαρμακείων.

Στην απονομή των Αριστείων 2022, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30  Μαρτίου 2022, η φαρμακευτική κοινότητα αναγνώρισε έμπρακτα την αξία του Piktocare, απονέμοντας δύο βραβεία:

 

  • Silver στην κατηγορία “Εκπαίδευση φαρμακοποιών & επιστημονικά προγράμματα”

 

  • Gold στην κατηγορία “Καινοτόμα υπηρεσία στο φαρμακείο”

Τα φαρμακεία αναζητούν καινοτόμους τρόπους για την προαγωγή του επαγγελματικού και επιστημονικού τους ρόλου, σε επίπεδο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας. Η φαρμακευτική αγορά αναζητεί τρόπους ευρείας επικοινωνίας, αποτελεσματικής ενημέρωσης και εκπαίδευσης του κοινού μέσω των φαρμακείων.

Η εφαρμογή του Piktocare αποτελεί απάντηση στις παραπάνω ανάγκες. Πέραν της ενημέρωσης, ενδυνάμωσης και συνεχούς εκπαίδευσης του προσωπικού του φαρμακείου σε πραγματικό χρόνο, εισάγει μία καινοτόμο εμπειρία φαρμακευτικής φροντίδας για τους πελάτες του φαρμακείου. Ταυτόχρονα, ενισχύει τον ρόλο των φαρμακείων ως ένα ευρύ, άμεσο και αποτελεσματικό δίκτυο επικοινωνίας, πληροφόρησης και εκπαίδευσης των ασθενών. Το κανάλι αυτό είναι ένας ιδιαίτερα καινοτόμος τρόπος με τον οποίο οδηγίες, πληροφορίες και μηνύματα καταλήγουν από το φαρμακείο κοντά στον ασθενή.

Ως εταιρία, επιδιώκουμε την ανάδειξη της σημαντικότητας της παροχής υπηρεσιών φαρμακευτικής φροντίδας για την βιωσιμότητα και ανάπτυξη του φαρμακείου. Καλλιεργούμε μια νέα κουλτούρα για τους φαρμακοποιούς που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του φαρμακείου στο σύγχρονο, δυναμικά μεταβλητό περιβάλλον. Τέλος, ενδυναμώνουμε την πελατοκεντρική διαχείριση που έχει ως αποτέλεσμα τη μακροπρόθεσμη αφοσίωση του πελάτη στο φαρμακείο.

Η ομάδα του Piktocare ευχαριστεί τα μέλη της κριτικής επιτροπής και τα 2000 φαρμακεία που συμμετείχαν στην ψηφοφορία…