Ακολουθούμε τον σχεδιασμό των εικονογραμμάτων βήμα προς βήμα

Η δημιουργία ενός εικονογράμματος είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που απαιτεί έρευνα, χρόνο και ακρίβεια.

Ποια είναι όμως τα βήματα που ακολουθούνται έως την τελική αποδοχή του;

Πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την ορθή ερμηνεία των εικονογραμμάτων. Η πραγματοποίηση σημειολογικής ανάλυσης είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αποφευχθεί η παρερμηνεία τους. Καταγράφονται τα γραφιστικά στοιχεία και οι συνδυασμοί τους που αντιπροσωπεύουν με μεγαλύτερη ακρίβεια και αμεσότητα το αντικείμενο, το μήνυμα.

Για τον σχεδιασμό του εικονογράμματος, υιοθετούνται εκείνα τα στοιχεία της σημειολογικής ανάλυσης που έχουν τη μεγαλύτερη βαρύτητα.

Ακολουθεί “η ώρα της κρίσης”…Μια ομάδα εθελοντών καλείται να επικυρώσει το εικονόγραμμα.

Αρχικά, εξετάζεται η διαφάνεια (Guessability)  του. Ζητείται από τους συμμετέχοντες να υποθέσουν το μήνυμα, τη σημασία του εικονογράμματος.

Στη συνέχεια αφού αποκαλυφθεί το μήνυμα, αξιολογούν σε ποιον βαθμό το εικονόγραμμα το προσεγγίζει (Translucency).

Τέλος, υφίσταται τη δοκιμασία της ανάκλησης (Recall). Οι εθελοντές καλούνται να επαναφέρουν τις πληροφορίες που άντλησαν από το εικονόγραμμα λίγα λεπτά και λίγους μήνες μετά την πρώτη επαφή τους με αυτό.

Σύμφωνα με το ISO 9186, ένα εικονόγραμμα επικυρώνεται όταν το μήνυμά του γίνεται κατανοητό από τους ενδιαφερόμενους σε ποσοστό μεγαλύτερο του 66%.

Εάν κάποιο από τα εικονογράμματα δε συγκεντρώσει ικανοποιητική βαθμολογία, τότε αρχίζει ένας νέος κύκλος σχεδιασμού και αξιολόγησης του, συνοπολογίζοντας τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των συμμετεχόντων.

Το τελικό προϊόν αυτής της αυστηρής διαδικασίας είναι μια εικόνα που ξεπερνά όρια, σύνορα, εμπόδια και μεταφέρει το μήνυμα από.. μάτια σε μάτια.

 

Βιβλιογραφία

Pictogram Project: Creating Pictograms – Fip Foundation