Η χρήση των εικονογραμμάτων ενισχύουν την προσήλωση στη φαρμακευτική αγωγή!

Η προσήλωση στη φαρμακευτική αγωγή είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν καθοριστικά την έκβαση της θεραπευτικής πορείας ενός ασθενή. Η βελτίωση της επικοινωνίας με τους ασθενείς, η εκπαίδευση τους, αλλά και η παροχή οδηγιών για την ορθή χρήση των φαρμάκων από τους φαρμακοποιούς μπορούν να ενισχύσουν την προσήλωση. Τα εικονογράμματα, όπως αποδεικνύεται και από επιστημονικές μελέτες, είναι ένα εργαλείο που λειτουργεί αποτελεσματικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο έρευνας, μια ομάδα ασθενών με καρδιολογικά νοσήματα και μέση ηλικία τα 65 έτη, έλαβε τη φαρμακευτική της αγωγή με τη χρήση των εικονογραμμάτων.

Έναν μήνα μετά την έναρξη, παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των ασθενών που επιδείκνυαν πλήρη προσήλωση κατά 35%, με την πλειοψηφία των συμμετεχόντων (86,5%) να τα αναγνωρίζουν ως υποστηρικτική μέθοδο.

Συμπερασματικά, τα εικονογράμματα αποδεικνύονται μία αποτελεσματική και ελκυστική μέθοδος για την αλλαγή της συμπεριφοράς των ασθενών, καθοδηγώντας τους στην ορθή χρήση φαρμάκων.

 

 


Διπλή τιμητική διάκριση για το Piktocare στα Best in Pharmacy Awards 2021

 

Στην απονομή των Best in Pharmacy Awards 2021 που πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου, διακρίθηκαν και βραβεύτηκαν εταιρίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους προς τα φαρμακεία.

Η λύση Piktocare απέσπασε το Gold βραβείο στην κατηγορία "Καλύτερη εκπαίδευση στην παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας". Με το βραβείο αυτό αναγνωρίζεται η συμβολή της λύσης στην ενίσχυση του ρόλου του φαρμακοποιού, της επικοινωνίας με τον ασθενή και της σχέσης του πελάτη με το φαρμακείο, μέσω της αξιόπιστης ροής πληροφόρησης και της δυνατότητας το μήνυμα να συνοδεύει το προϊόν από το φαρμακείο.

Στον ευρύτερο πυλώνα "Best in Sales and Training" έλαβε από την κριτική επιτροπή το Platinum βραβείο που αποτελεί την ύψιστη τιμητική διάκριση, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε ισχυρές υποψηφιότητες. Η απονομή έγινε από τον κ. Θανόπουλο, Διευθυντή Εμπορικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης του ομίλου ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.. Η διάκριση αποτελεί αναγνώριση του ρόλου του Piktocare στην ενδυνάμωση της εμπειρίας του πελάτη στο φαρμακείο και επικυρώνει τα συμπεράσματα διεθνών ερευνών αποτελεσματικότητας και ερευνών ικανοποίησης των φαρμακείων πελατών μας.