Τα εικονογράμματα έχουν “σχεδιάσει” τη δική τους ιστορία

 

Έχετε παρατηρήσει ότι ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς μας συνδέεται με εικονογράμματα; Μας καθοδηγούν στους δρόμους, μας δίνουν οδηγίες για τα ρούχα και τις συσκευές, την ορθή χρήση των φαρμάκων. Τα συναντούμε, σχεδόν, παντού, διευκολύνοντας την καθημερινότητα μας!

Αντίθετα με τα ιδεογράμματα που αποδίδουν ιδέες ή έννοιες, τα εικονογράμματα είναι σχεδιαστικές απεικονίσεις που μεταφέρουν/επικοινωνούν οδηγίες, περιορισμούς, μέρη, κατευθύνσεις, προειδοποιήσεις, με άμεσο, ελκυστικό και ακριβή τρόπο. Η ορθή ερμηνεία τους υποστηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από το πλαίσιο χρήσης τους.

Πότε όμως ξεκίνησε η χρήση τους και πώς εξελίχθηκαν στο πέρασμα του χρόνου;

Τα περισσότερα συστήματα γραφής στην αρχαιότητα είχαν ως συστατικό τα εικονογράμματα. Η πρώτη εμφάνιση τους γίνεται στις σπηλιές των προϊστορικών χρόνων. Αργότερα, τα συναντούμε σε ένα γραφικό σύστημα με τη δημιουργία της σφηνοειδούς γραφής (3500 π.Χ.) και στη συνέχεια στα ιερογλυφικά (3200 π.Χ.).Τα περισσότερα συστήματα γραφής στην αρχαιότητα είχαν ως συστατικό τα εικονογράμματα. Η πρώτη εμφάνιση τους γίνεται στις σπηλιές των προϊστορικών χρόνων. Αργότερα, τα συναντούμε σε ένα γραφικό σύστημα με τη δημιουργία της σφηνοειδούς γραφής (3500 π.Χ.) και στη συνέχεια στα ιερογλυφικά (3200 π.Χ.).

Με την σταδιακή όμως επικράτηση των φωνητικών αλφαβήτων, η χρήση τους περιορίζεται μέχρι να επανέλθουν στον σύγχρονο κόσμο. Στους ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο το 1964 δημιουργήθηκαν τα πρώτα εικονογράμματα με καθημερινή χρήση. Υιοθετήκε μια γυναικεία και αντρική φιγούρα για να διαχωριστούν οι τουαλέτες.

Στο σήμερα, τα εικονογράμματα είναι μια μίξη όσων άντεξαν στους αιώνες, έχοντας υποστεί τις αναγκαίες προσαρμογές και των νέων που δημιουργούν οι γραφίστες, σχεδιάζοντας προσεκτικά κάθε γραμμή για να αποδοθεί το μήνυμα.

Τα εικονογράμματα είναι μια καθολική γλώσσα που ξεπερνά τα γλωσσικά και πολιτισμικά εμπόδια επικοινωνίας. Για αυτό, αποτελούν ιδανική λύση όταν υπάρχει ανάγκη για εύκολη, γρήγορη και αποτελεσματική μεταφορά πληροφορίας.

 

Βιβλιογραφία

https://www.antalis.co.uk/home/what-we-do/print/news-events/latest-news/2021/01/the-language-of-pictograms.htm

https://www.jotform.com/blog/the-emergence-icons-pictograms-58839/

https://www.newworldencyclopedia.org/entry/pictogram