INNOVATION

Πιο κοντά στον ασθενή… ακόμα και εξ αποστάσεως!!! (Δελτίο τύπου)

Από τις πρώτες εφαρμογές της λύσης σήμανσης οδηγιών χρήσης φαρμάκων Piktocare σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Ιωάννινα, Μαγνησία, Αργολίδα, κλπ. η υπηρεσία αναγνωρίζεται ως «ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια κάθε σύγχρονου φαρμακοποιού», σύμφωνα με δηλώσεις των ίδιων.

Ακόμα και στις ιδιαίτερες συνθήκες της τωρινής περιόδου με αποστάσεις στα ταμεία, επικοινωνία μετ’ εμποδίων και ανάγκη για άμεση εξυπηρέτηση των πελατών, η αξιοποίηση της λύσης Piktocare από τα φαρμακεία συμβάλλει απλά, εύκολα και γρήγορα στην σωστή χρήση των φαρμάκων και ενισχύει περαιτέρω την εμπιστοσύνη του ασθενή στον φαρμακοποιό του.

Με περισσότερες από 35.000 επικυρωμένες αναφορές εικονογραμμάτων για πάνω από 8.000 φαρμακευτικά σκευάσματα και επιπρόσθετα οδηγίες δοσολογίας και χρήσης για το σύνολο των ΜΗΣΥΦΑ, η ολοκληρωμένη λύση σήμανσης οδηγιών ορθής χρήσης φαρμάκων Piktocare διατίθεται στα φαρμακεία από την εταιρία GET2WORK.

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου εδώ.

Πληροφορίες: 211 1069373 | contact@piktocare.com


Φροντίδα που την «Κολλάς»!!! (Άρθρο)

Η ορθή χρήση ενός φαρμακευτικού σκευάσματος, η αποδοχή του θεραπευτικού σχήματος και η ικανοποίηση από το θεραπευτικό αποτέλεσμα, είναι για κάθε ασθενή κύριοι παράγοντες επιτυχίας της φαρμακοθεραπείας του.

Η επικοινωνία του φαρμακοποιού με τον ασθενή έχει καθοριστική συμβολή σε αυτήν την επιτυχία, για αυτό και ενισχύεται από καινοτόμους τρόπους ενημέρωσης, καθοδήγησης και υποστήριξης του ασθενή.

Ένας πλέον φιλικός, άμεσος, εύχρηστος, ελκυστικός αλλά και αποδεδειγμένα αποτελεσματικός τρόπος είναι η χρήση εικονογραμμάτων σε μορφή αυτοκόλλητων ετικετών.

Ειδικές οδηγίες λήψης, εφαρμογής ή φύλαξης, αλληλεπιδράσεις με άλλα συστατικά, τροφές & ποτά, συστηνόμενη δοσολογία κ.λπ. κολλώνται από τον φαρμακοποιό στη συσκευασία του εκάστοτε σκευάσματος πριν την παραλαβή του από τον ασθενή και αποτελούν μόνιμη παρουσία και απόδειξη της αξίας της φαρμακευτικής φροντίδας.

Η σήμανση των συσκευασιών των φαρμάκων με αυτοκόλλητα εικονογράμματα είναι μία καινοτόμος μέθοδος που διευκολύνει σημαντικά τον φαρμακοποιό στη βελτίωση της φαρμακοθεραπείας, ενισχύει τη γνώση των ασθενών σχετικά με την αγωγή και ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη του ασθενή με τον φαρμακοποιό του.

Ξεκίνησε ως ιδέα πριν από μία δεκαπενταετία, εξελίχθηκε μέσα από έρευνα, βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις και επιστημονικές μελέτες και έλαβε την αναγνώριση και υποστήριξη διακεκριμένων επιστημονικών φορέων όπως η Pharmaceutical Federation (FIP) και η Royal Pharmaceutical Society.

Τα αποτελέσματα της μακρόχρονης επιστημονικής έρευνας αξιοποιήθηκαν για την πιστοποίηση και διάθεση την τελευταία διετία στην Ευρώπη μίας ολοκληρωμένης λύσης σήμανσης οδηγιών χρήσης φαρμάκων.

Η λύση αποτελείται από σειρές έγχρωμων αυτοκόλλητων ετικετών με επικυρωμένα φαρμακευτικά εικονογράμματα, συνοδευτικό λογισμικό που εγκαθίστανται στα τερματικά του φαρμακείου για την προβολή προτεινόμενων εικονογραμμάτων προς επικόλληση στην συσκευασία του εκάστοτε φαρμάκου και υπηρεσία συνεχής ενημέρωσης της βάσης δεδομένων των εικονογραμμάτων (βάση σκευάσματος, δραστικής, μορφής κ.λπ.).

Oι ασθενείς που εξυπηρετούνται από τα συγκεκριμένα φαρμακεία λαμβάνουν και διατηρούν σύντομες, σαφείς και αξιόπιστες πληροφορίες, με απλό, ελκυστικό και ευανάγνωστο τρόπο, σχετικά με την ορθή χρήση των φαρμάκων τους.

Με βάση σχετικές μελέτες η ικανοποίηση αυτών των ασθενών αγγίζει το 90%, το επίπεδο προσήλωσης στη φαρμακοθεραπεία τους βελτιώνεται κατά 23% και ο αριθμός των επισκέψεών τους στο φαρμακείο αυξάνεται κατά 16%.

Γνωρίζοντας, για παράδειγμα, πως το 50% των φαρμάκων που συνταγογραφούνται για την αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών χρησιμοποιούνται λανθασμένα, γίνεται άμεσα αντιληπτός ο θετικός αντίκτυπος που έχει μία τέτοια πρακτική στην επίλυση σχετικών φαρμακοθεραπευτικών προβλημάτων, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ασθενών και στην αναγνώριση του καθοριστικού ρόλου του φαρμακοποιού στην αποτελεσματικότητα της φαρμακοθεραπείας.

Η πιστοποιημένη λύση σήμανσης οδηγιών χρήσης φαρμάκων, με εικονογράμματα σε μορφή αυτοκόλλητων ετικετών, διατίθεται στην Ελλάδα από την εταιρία GET2WORK. Περισσότερες πληροφορίες στο www.piktocare.gr.

Κωνσταντίνος Βαρσάμος, Managing partner GET2WORK

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο και εδώ.

(Πηγή: www.pharmamanage.gr)


Παρουσίαση της υπηρεσίας Piktocare στην 11η HealthExpo (Έκθεση)

Η καινοτόμος υπηρεσία φαρμακευτικής φροντίδας Piktocare παρουσιάστηκε στη 11η Health Expo Διημερίδα + Έκθεση (08 & 09 Φεβρουαρίου 2020, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών) από τη GET2WORK και προσέλκυσε το ενδιαφέρον ιδιαίτερα υψηλού αριθμού Φαρμακοποιών και Επαγγελματιών Υγείας που συμμετείχαν.

Η υπηρεσία Piktocare, με τη χρήση αυτοκόλλητων ετικετών και ειδικού λογισμικού για την σήμανση κάθε συσκευασίας, συμβάλλει με εύκολο, ευχάριστο και αποτελεσματικό τρόπο στην ορθή χρήση των φαρμάκων, την προσήλωση του ασθενούς στη θεραπεία και τη φροντίδα ασθενών κάθε ηλικίας στο φαρμακείο.


Έναρξη διάθεσης της λύσης Piktocare στα φαρμακεία (Δελτίο τύπου)

Ανακοινώνουμε την έναρξη διάθεσης της πιστοποιημένης στην Ευρώπη λύσης σήμανσης οδηγιών ορθής χρήσης φαρμάκων με εικονογράμματα σε μορφή αυτοκόλλητων ετικετών, PIKTOCARE.

Οδηγίες λήψης, εφαρμογής ή φύλαξης, αλληλεπιδράσεις με τροφές ή ποτά, δοσολογία κολλώνται από τον φαρμακοποιό στη συσκευασία του εκάστοτε σκευάσματος πριν την παραλαβή του. Ο/Η ασθενής λαμβάνει και διατηρεί σύντομες, σαφείς και αξιόπιστες πληροφορίες, με απλό, ελκυστικό και ευανάγνωστο τρόπο.

Η εφαρμογή της υπηρεσίας PIKTOCARE
• Αποδεδειγμένα ενισχύει την επικοινωνία, αφοσίωση και εμπιστοσύνη με τον φαρμακοποιό.
• Εισάγει καινοτόμες εμπειρίες φαρμακευτικής φροντίδας
• Προάγει τον επιστημονικό ρόλο του φαρμακοποιού

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου εδώ.

Πληροφορίες: 211 1069373 | contact@piktocare.com