Η ορθή χρήση ενός φαρμακευτικού σκευάσματος, η αποδοχή του θεραπευτικού σχήματος και η ικανοποίηση από το θεραπευτικό αποτέλεσμα, είναι για κάθε ασθενή κύριοι παράγοντες επιτυχίας της φαρμακοθεραπείας του.

Η επικοινωνία του φαρμακοποιού με τον ασθενή έχει καθοριστική συμβολή σε αυτήν την επιτυχία, για αυτό και ενισχύεται από καινοτόμους τρόπους ενημέρωσης, καθοδήγησης και υποστήριξης του ασθενή.

Ένας πλέον φιλικός, άμεσος, εύχρηστος, ελκυστικός αλλά και αποδεδειγμένα αποτελεσματικός τρόπος είναι η χρήση εικονογραμμάτων σε μορφή αυτοκόλλητων ετικετών.

Ειδικές οδηγίες λήψης, εφαρμογής ή φύλαξης, αλληλεπιδράσεις με άλλα συστατικά, τροφές & ποτά, συστηνόμενη δοσολογία κ.λπ. κολλώνται από τον φαρμακοποιό στη συσκευασία του εκάστοτε σκευάσματος πριν την παραλαβή του από τον ασθενή και αποτελούν μόνιμη παρουσία και απόδειξη της αξίας της φαρμακευτικής φροντίδας.

Η σήμανση των συσκευασιών των φαρμάκων με αυτοκόλλητα εικονογράμματα είναι μία καινοτόμος μέθοδος που διευκολύνει σημαντικά τον φαρμακοποιό στη βελτίωση της φαρμακοθεραπείας, ενισχύει τη γνώση των ασθενών σχετικά με την αγωγή και ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη του ασθενή με τον φαρμακοποιό του.

Ξεκίνησε ως ιδέα πριν από μία δεκαπενταετία, εξελίχθηκε μέσα από έρευνα, βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις και επιστημονικές μελέτες και έλαβε την αναγνώριση και υποστήριξη διακεκριμένων επιστημονικών φορέων όπως η Pharmaceutical Federation (FIP) και η Royal Pharmaceutical Society.

Τα αποτελέσματα της μακρόχρονης επιστημονικής έρευνας αξιοποιήθηκαν για την πιστοποίηση και διάθεση την τελευταία διετία στην Ευρώπη μίας ολοκληρωμένης λύσης σήμανσης οδηγιών χρήσης φαρμάκων.

Η λύση αποτελείται από σειρές έγχρωμων αυτοκόλλητων ετικετών με επικυρωμένα φαρμακευτικά εικονογράμματα, συνοδευτικό λογισμικό που εγκαθίστανται στα τερματικά του φαρμακείου για την προβολή προτεινόμενων εικονογραμμάτων προς επικόλληση στην συσκευασία του εκάστοτε φαρμάκου και υπηρεσία συνεχής ενημέρωσης της βάσης δεδομένων των εικονογραμμάτων (βάση σκευάσματος, δραστικής, μορφής κ.λπ.).

Oι ασθενείς που εξυπηρετούνται από τα συγκεκριμένα φαρμακεία λαμβάνουν και διατηρούν σύντομες, σαφείς και αξιόπιστες πληροφορίες, με απλό, ελκυστικό και ευανάγνωστο τρόπο, σχετικά με την ορθή χρήση των φαρμάκων τους.

Με βάση σχετικές μελέτες η ικανοποίηση αυτών των ασθενών αγγίζει το 90%, το επίπεδο προσήλωσης στη φαρμακοθεραπεία τους βελτιώνεται κατά 23% και ο αριθμός των επισκέψεών τους στο φαρμακείο αυξάνεται κατά 16%.

Γνωρίζοντας, για παράδειγμα, πως το 50% των φαρμάκων που συνταγογραφούνται για την αντιμετώπιση χρόνιων ασθενειών χρησιμοποιούνται λανθασμένα, γίνεται άμεσα αντιληπτός ο θετικός αντίκτυπος που έχει μία τέτοια πρακτική στην επίλυση σχετικών φαρμακοθεραπευτικών προβλημάτων, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ασθενών και στην αναγνώριση του καθοριστικού ρόλου του φαρμακοποιού στην αποτελεσματικότητα της φαρμακοθεραπείας.

Η πιστοποιημένη λύση σήμανσης οδηγιών χρήσης φαρμάκων, με εικονογράμματα σε μορφή αυτοκόλλητων ετικετών, διατίθεται στην Ελλάδα από την εταιρία GET2WORK. Περισσότερες πληροφορίες στο www.piktocare.gr.

Κωνσταντίνος Βαρσάμος, Managing partner GET2WORK

Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο και εδώ.

(Πηγή: www.pharmamanage.gr)