ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Η υπηρεσία Piktocare, με τη χρήση αυτοκόλλητων ετικετών και ειδικού λογισμικού για την σήμανση κάθε συσκευασίας, συμβάλλει με εύκολο, ευχάριστο και αποτελεσματικό τρόπο στην ορθή χρήση των φαρμάκων, την προσήλωση του ασθενούς στη θεραπεία και τη φροντίδα ασθενών κάθε ηλικίας στο φαρμακείο.

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας μια απλή φόρμα, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κατάστημα, όπου μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας με μερικά απλά βήματα,ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Ο ασθενής δεν φέρει επιπλέον χρέωση για τη χρήση εικονογραμμάτων. Αυτή η υπηρεσία είναι εντελώς δωρεάν για τον ασθενή. Ο φαρμακοποιός δεν επιτρέπεται να χρεώνει τον ασθενή για αυτήν την υπηρεσία.

Οι αυτοκόλλητες ετικέτες που αντιστοιχούν σε κάθε φάρμακο εμφανίζονται αφού σκαναριστεί ο μοναδικός κωδικός του κάθε φαρμάκου στη διάρκεια της τιμολόγησης. Οι φαρμακοποιοί επιλέγουν σύμφωνα με την εμπειρία τους ποια αυτοκόλλητη ετικέτα θα κολλήσουν αφού πρώτα ρωτήσουν τον ασθενή αν συμφωνεί για τη χρήση των ετικετών. Με αυτόν τον τρόπο, τη χρήση των ετικετών βοηθούν στην προσήλωση των ασθενών στη θεραπεία τους.

Με τη χρήση των αυτοκόλλητων ετικετών Piktocare, κάθε ασθενής μπορεί να μάθει πώς η ορθή χρήση των φαρμάκων επηρεάζει τη θεραπευτική διαδικασία θετικά και με ευχάριστο τρόπο.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, κάθε ασθενής μπορεί να μάθει πώς η σωστή χρήση φαρμάκων επηρεάζει τη θεραπευτική διαδικασία. Το εργαστήριο παρέχει επίσης γνώσεις σχετικά με το πώς η μη ορθή χρήση φαρμάκων επηρεάζει τη μείωση των θεραπευτικών τους ιδιοτήτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας. Απλά συμπληρώστε τη και ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας. Η εκπαίδευση για τους γιατρούς και τους φαρμακοποιούς σας επιτρέπει να εξοικειωθείτε πλήρως με τα οφέλη της χρήσης του Piktocare.

Κάθε αυτοκόλλητη ετικέτα, πριν προοριστεί για γενική χρήση στα φαρμακεία, επικυρώνεται. Η επικύρωση είναι μια διαδικασία που στοχεύει στην επιβεβαίωση της ποιότητας ενός προϊόντος όπως απαιτείται, ελέγχοντας αν η έννοια ενός εικονογράμματος έχει αποτυπωθεί με σαφή τρόπο, επιβεβαιώνοντας ότι η χρήση ενός εικονογράμματος θα εξασφαλίσει την επίτευξη του καθορισμένου στόχου. Η δοκιμή επικύρωσης διεξάγεται μεταξύ μιας τυχαία επιλεγμένης ομάδας ανθρώπων. Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας επικύρωσης, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι το εικονογράφημα έχει σχεδιαστεί σωστά και το νόημά του δεν θα παρερμηνευθεί από τον ασθενή.

Τα εικονογράμματα πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια, πρότυπα. Η επιστημονική σύμπραξη που σχεδίασε τα εικονογράμματα έχει επιστημονικές γνώσεις στον τομέα της φαρμακευτικής, της φαρμακοθεραπείας και της ασφάλειας του φαρμάκου.
Η επικύρωση είναι το πρώτο στάδιο της έρευνας που επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των αυτοκόλλητων ετικετών, δηλώνοντας την ορθότητα του σχεδιασμού των εικονογραμμάτων. Στο δεύτερο στάδιο, εξετάζεται κατά πόσον η χρήση εικονογραμμάτων βελτιώνει την προσήλωση του ασθενούς, με τους κανόνες της καθορισμένης φαρμακευτικής θεραπείας.

Είναι σημαντικό τα αυτοκόλλητα να τοποθετούνται στη συσκευασία φαρμάκων κατά τρόπο που να μην παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των κατασκευαστών φαρμάκων:

Τα αυτοκόλλητα Piktocare πρέπει να είναι κολλημένα στις συσκευασίες των φαρμάκων σε ελεύθερο χώρο, να μην καλύπτουν την εμπορική ονομασία του φαρμάκου, την ονομασία της δραστικής ουσίας, τον γραμμικό κώδικα, την ημερομηνία λήξης ή τον αριθμό της παρτίδας και – εάν είναι δυνατόν – το φάρμακο.

Στις αρχές του 2011 και 2013, η πρώτη μελέτη αφορούσε τον αντίκτυπο της επισήμανσης των φαρμακευτικών σκευασμάτων με τις αυτοκόλλητες ετικέτες Piktocare, στην αύξηση των πωλήσεων στα φαρμακεία του Radzymin. Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από κονδύλια της ΕΕ στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Στα φαρμακεία που εξετάστηκαν, οι φαρμακοποιοί επέκτειναν το υφιστάμενο πρότυπο παροχής υπηρεσιών ασθενών με μια πρόσθετη υπηρεσία – την επισήμανση των φαρμακευτικών σκευασμάτων με τις αυτοκόλλητες ετικέτες Piktocare. Κατά τη διάρκεια των 6 μηνών της μελέτης, εφαρμόστηκαν συνολικά 8.900 αυτοκόλλητα.

Με τη σειρά του, το 2016 και το 2017 πραγματοποιήσαμε περαιτέρω έρευνα σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα (125 φαρμακεία, πάνω από 500 ασθενείς) σχετικά με την επικύρωση και τη χρηστικότητα της υπηρεσίας.

Η επικύρωση είναι το πρώτο στάδιο της έρευνας που επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των εικονογραμμάτων, δηλώνοντας την ορθότητα του σχεδιασμού των εικονογραμμάτων. Κάθε επικυρωμένο εικονόγραμμα, πριν προοριστεί για γενική χρήση στα φαρμακεία, επικυρώνεται. Η επικύρωση είναι μια διαδικασία με στόχο την επιβεβαίωση της ποιότητας του προϊόντος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις, της σημασίας του, της χρήσης του. Η δοκιμή επικύρωσης διεξάγεται μεταξύ μιας τυχαία επιλεγμένης ομάδας ανθρώπων. Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας επικύρωσης, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι το εικονόγραμμα έχει σχεδιαστεί σωστά και το νόημά του δεν θα παρερμηνευθεί από τον ασθενή.

Στο δεύτερο στάδιο, εξετάζεται κατά πόσον η χρήση εικονογραμμάτων βελτιώνει την προσήλωση με τους κανόνες της καθορισμένης φαρμακευτικής θεραπείας.

Στη μελέτη επικύρωσης εικονογραμμάτων και επιτρέποντας τη χρήση της εικόνας, λαμβάνουμε υπόψη τρεις παραμέτρους: το νόημα, τη διαφάνεια και τα αποτελέσματα της υπενθύμισης.

– Αύξηση του επιπέδου ικανοποίησης των ασθενών
– Βελτίωση στην παροχή υπηρεσιών φαρμακευτικής φροντίδας προς τον ασθενή
– Αύξηση της πιστότητας των ασθενών στο φαρμακείο
– Αύξηση του επιπέδου προσήλωσης των ασθενών στη θεραπεία
– Αύξηση της ελκυστικότητας του φαρμακείου

Η υπηρεσία PIKTOCARE είναι αυτοκόλλητα με απλά εικονογράμματα που τοποθετούνται στη συσκευασία φαρμάκων. Χάρη σε αυτά, ο ασθενής παίρνει μια συνεχή υπενθύμιση για την σωστή λήψη του φαρμακευτικού προϊόντος, η οποία συμβάλλει στη σωστή πορεία της θεραπείας.

Στάδια:

  • ΣΤΑΔΙΟ 1. Διαβάστε την ιατρική συνταγή
  • ΣΤΑΔΙΟ 2. Πάρτε ένα φάρμακο που συνταγογραφείται από γιατρό από ένα ράφι ή συρτάρι.
  • ΣΤΑΔΙΟ 3. Ελέγξτε τη δόση και την ημερομηνία λήξης του φαρμάκου.
  • ΣΤΑΔΙΟ 4. Προχωρήστε στη διαδικασία τιμολόγησης και σκανάρετε τον μοναδικό κωδικό του φαρμάκου. Αμέσως θα εμφανιστούν στην οθόνη σας τα προτεινόμενα εικονογράμματα.
  • ΣΤΑΔΙΟ 5. Κολλήστε τις αυτοκόλλητες ετικέτες στο φάρμακο σε χώρο που δεν καλύπτει την ημερομηνία λήξης ή το όνομα του φαρμάκου.

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας. Έπειτα θα είστε σε θέση να παραγγείλετε μέσω του καταστήματος σε μερικά απλά βήματα.

Τη στιγμή που σκανάρεται ο μοναδικός κωδικός του φαρμάκου εμφανίζονται στην οθόνη σας οι προτεινόμενες ετικέτες. Η επιλογή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις γνώσεις και την εμπειρία σας, τις οδηγίες που λαμβάνετε αγοράζοντας την υπηρεσία, αλλά και το προφίλ του κάθε ασθενή.

Η τοποθέτηση ενός αυτοκόλλητου σήματος στο προϊόν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τύπο της συσκευασίας φαρμάκων. Όταν κολλάτε το PIKTOCARE στο πακέτο φαρμάκων, παρακαλούμε η ετικέτα να:

  • μην καλύπτει σημαντικές πληροφορίες, όπως: το όνομα του φαρμάκου, τη δόση, την ημερομηνία λήξης, τον αριθμό της παρτίδας και – εάν είναι δυνατόν – το εμπορικό σήμα του παρασκευαστή φαρμάκου.
  • είναι εύκολο να διαβαστεί το φάρμακο.
  • κολλάται ευθεία και να είναι αισθητικά προσαρμοσμένη σε άλλα στοιχεία συσκευασίας
  • είναι κολλημένη σε τέτοιο σημείο που δεν θα αποκολληθεί τυχαία ή θα υποστεί ζημιά, όπως για παράδειγμα κατά το άνοιγμα της συσκευασίας.

Σε περιπτώσεις όπου είναι σκόπιμο, τοποθετήστε την ετικέτα στην άμεση συσκευασία του φαρμάκου (π.χ. μια φιάλη με σταγόνες για τα μάτια). Οι ασθενείς πολύ συχνά αφαιρούν και πετούν την χάρτινη συσκευασία αμέσως μετά την αγορά του φαρμάκου.

Με τη χρήση των αυτοκόλλητων ετικετών Piktocare, κάθε ασθενής μπορεί να μάθει πώς η ορθή χρήση των φαρμάκων επηρεάζει τη θεραπευτική διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, κάθε ασθενής μπορεί να μάθει πώς η σωστή χρήση φαρμάκων επηρεάζει τη θεραπευτική διαδικασία. Το εργαστήριο παρέχει επίσης γνώσεις σχετικά με το πώς η μη ορθή χρήση φαρμάκων επηρεάζει τη μείωση των θεραπευτικών τους ιδιοτήτων.

Η απόδοση επιστροφής επένδυσης (ROI) ήταν 7.
Στην έρευνα συμμετείχαν 125 φαρμακεία με πιλοτική εφαρμογή του PIKTOCARE για μια περίοδο 6 μηνών από την πρώτη αγορά.